2014-04-27

Apache 2.4.7 v Xubuntu 14.04 nenačítá některé konfigurační soubory

Po přechodu z Xubuntu 12.04 na verzi 14.04 s instalací nového web-serveru Apache2 mi přestaly fungovat VirtualHosty. Konfiguraci VirtualHostů mám uloženou v adresářích jednotlivých projektů a nalinkovanou do složky s konfigurací webů sites-enabled.

/etc/apache2/sites-enabled/projekt1 -> /home/vkuzel/projects/projekt_dir/projekt1

Problém je ale v tom, že poslední verze Apache2 odmítají načítat konfigurační soubory, které nemají příponu conf. Prý je to z důvodu, že u těchto souborů nelze použít nástroje jako a2enconf, a2ensite atd. Řešením je tedy přidat příponu souboru .conf ke konfiguracím.

/etc/apache2/sites-enabled/projekt1.conf -> /home/vkuzel/projects/projekt_dir/projekt1.conf